title image

Mittauspalvelua laadukkaan suunnittelun ja rakentamisen avuksi  vuodesta 1989 alkaen

Mittaus

MITTAUS

Tarkkaa ja tehokasta mittauspalvelua suunnittelu-, infrarakennus-, uudisrakennus- ja saneerauskohteissa alan uusinta tekniikkaa käyttäen

Kartoitus

KARTOITUS

Tarkan xyz-sijaintitiedon kartoitusta perinteisillä mittaustavoilla, laserkeilaamalla tai UAS-kalustolla sekä kartoituksesta tuotettavat 2D/3D-tulosteet tilaajan tarpeiden mukaisesti

LASKENTA

Tehokkailla ohjelmistoilla luodut infrarakentamisen koneohjausmallit, työsuoritusten toteutumien määrä- ja massalaskennat sekä 3D-toteutumamallit

REFERENSSIT

 • All
Inframittaukset
Inframittaukset Esimerkkejä viime aikaisista infrarakentamisen palveluistamme: Finnoo II Blominmäen viemäritunneli (Espoo) Työyhteenliittymä FMS REDI Kallioparkki (Helsinki) SRV Infra Oy: tunnelimittaukset, maanrakennusmittaukset, massalaskennat REDI Kallioparkki (Helsinki) Lemminkäinen Infra Oy, rakennekartoitukset, määrälaskennat Telakkaranta (Helsinki) VM Suomalainen Oy: kadunrakentamisen mittaukset, työmaa-alueen dronekuvaus As Oy Amadores (Helsinki) SRV Infra Oy: paalutusmittaukset Saukonlaiturin pysäköintilaitos (Helsinki) SRV Rakennus Oy: maanrakennusmittaukset, massalaskennat […]+
Rakennusmittaukset
Rakennusmittaukset Meneillään olevia sekä merkittävimpiä valmistuneita uudisrakentamisen mittauskohteitamme: Lentoaseman Terminaali 2, Vantaa (SRV Rakennus Oy) REDI Asuintornit, Helsinki (SRV Rakennus Oy) Leppävaaran koulukeskus Monikko (Espoo) SRV Rakennus Oy KOY Hämeentie 135, Musiikin uudisrakennus (Helsinki) SRV Rakennus Oy HUS Siltasairaala (Helsinki) SRV Rakennus Oy Saukonlaiturin Pysäköintilaitos (Helsinki) SRV Rakennus Oy As Oy Steniuksenkumpu (Espoo) Bonava Suomi […]+
Kartoitus-, laskenta- ja piirustuspalvelut
Kartoitus-, laskenta- ja piirustuspalvelut Esimerkkejä viime aikaisista kartoitus-, laskenta- ja piirustuspalveluistamme: Aleksis Kiven katu 56 (Vahanen Rakennuttaminen Oy) Ruoholahdenkatu 23 (CBRE Finland Oy) Koskelantie 17-27 tonttien piharakenne- ja puustokartoitus (Helsinki) As Oy Maaliviiva Kansatalo (Helsinki) rakennusrungon laserkeilaus ja kartoituskuvat Ruoholahdenkatu 21 (Helsinki) rakennusrungon laserkeilaus ja tulosteet Kaupunkikeskus Tapiola (Espoo) rakennusrungon laserkeilaus ja tulosteet As Oy […]+
Saneerausmittaukset
Saneerausmittaukset Meneillään olevia sekä merkittävimpiä valmistuneita saneerausrakentamisen mittauskohteitamme: Tanssin Talo, Helsinki (KOy Kaapelitalo) Vallilan Folks Hotel (Helsinki) NCC Suomi Oy Kansatalo (Helsinki) Lehto Remontit Oy Aleksanterinkatu 30-34 (Helsinki) Peab Oy Yliopistonkatu 4 (Helsinki) SRV Rakennus Oy Teollisuuskatu 23 (Helsinki) SRV Rakennus Oy Naistenklinikka (Helsinki) SRV Rakennus Oy KOY Helsingin Bulevardi 26 NCC Rakennus Oy Eduskuntatalo […]+

KENELLE?

Tarjoamme mittauspalveluja infra- ja rakennusalan suunnittelua,
toteuttamista ja hallinnointia harjoittaville yrityksille ja julkiselle sektorille.

Asiakkaitamme ovat kaikki ne, jotka tarvitsevat tarkkaa x,y,z sijaintikoordinaattitiedon kartoittamista tai paikalleen mittausta tai kartoituksista tuotettuja 2D/3D tulosteita ja mallinnuksia tai määrä-, pinta-ala ja massatietoa oman toimintansa tueksi.

Palvelumme käyttäjä voi olla esim. arkkitehti- tai rakennesuunnittelutoimisto, maanrakennus- tai rakennusyritys, rakennuskohteiden aliurakoitsija tai osatoimittaja, kiinteistön omistaja, rakennuttaja tai isännöitsijä, kiinteistönvälittäjä, julkisen sektorin palvelujen tuottaja jne.

Palvelemme asiakkaitamme vankalla ammattitaidolla ja yli 30 vuoden kokemuksella.

 • koko projektin elinkaaren mittaiset suunnittelua tukevat kartoitus-, -mittaus- ja laskentapalvelut
 • 3D-laserkeilaukset, -pistepilvet ja -mallinnukset
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset sekä dokumentointi
 • rakennuskartoitukset
 • maastokartoitukset
 • maastomallit
 • suunnittelua tukevat paikan ja korkeusaseman merkinnät maastoon
 • massa- ja määrälaskennat sovellettavan ohjeiston mukaisesti
 • 2D / 3D-tulosteet kaikista kartoituksista halutussa muodossa
 • maanrakentamisen työmaamittaukset puunkaatorajoista valmiiseen pintaan
 • koneohjausmallit ja niiden ylläpito
 • työsuoritusten massalaskennat ja määrälaskennat INFRA RYL –ohjeiston mukaisesti
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset sekä dokumentointi
 • 3D-laserkeilaukset, -pistepilvet ja -mallinnukset
 • pintavaaitukset ja lähtötilanteen kartoitukset
 • rakennuspaikan ja korkeusaseman merkinnät maastoon
 • ennakkomassalaskenta, massatasapainolaskelmat
 • kaivuutöiden mittaukset
 • louhintatöiden mittaukset
 • paalutustöiden mittaukset
 • täyttöjen ja rakennekerrosten merkinnät
 • tunnelimittaukset
 • piha- ja puistorakentamisen mittaukset
 • tie- ja katurakentamisen mittaukset
 • kunnallistekniikan rakentamisen mittaukset; kaapelit, salaojat, viemärit
 • tarkemittaukset toteutuneista rakenteista ja asennuksista, tulosteet halutuissa muodoissa
 • pohjavedentarkkailut
 • painumatarkkailut, siirtymätarkkailut
 • kaikki rakentamisen työmaamittaukset koko rakennusprojektin ajan
 • rakentamisen aikaista suunnittelua tukevat tarkemittaukset ja kartoitukset
 • 3D-laserkeilaukset, -pistepilvet ja -mallinnukset, tulosteet halutuissa muodoissa
 • rakennusteknisten asennusten sijainti- ja merkintämittaukset
 • rakennuspaikan ja ympäristön maasto- ja rakennekartoitukset
 • rakennusten sisäkartoitukset ja rakennekartoitukset
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset sekä dokumentointi
 • työsuoritusten tarke- ja valvontamittaukset, tulosteet halutuissa muodoissa
 • pohjavesitarkkailut
 • painumatarkkailut, siirtymätarkkailut, vauriokartoitukset
 • työsuoritusten massa- ja määrälaskennat, TALO 2000 –ohjeiston mukaisesti
 • toteutuneiden pinta-alojen mittaukset ja laskennat SFS 5139 -standardin mukaisesti
 • rakentamisen työmaamittaukset purkurajoista viimeiseen listaan
 • rakennusteknisten asennusten sijaintimittaukset
 • 3D-laserkeilaukset, -pistepilvet ja -mallinnukset
 • rakentamisen aikaista suunnittelua tukevat tarkemittaukset ja kartoitukset
 • rakennusten sisäkartoitukset ja rakenteiden kartoitukset
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset sekä dokumentointi
 • työsuoritusten tarke- ja valvontamittaukset, tulosteet halutuissa muodoissa
 • painumatarkkailut, siirtymätarkkailut, vauriokartoitukset
 • työsuoritusten massa- ja määrälaskennat, TALO 2000 –ohjeiston mukaisesti
 • toteutuneiden pinta-alojen mittaukset ja laskennat SFS 5139 -ohjeiston mukaisesti
 • koko projektin elinkaaren mittaiset suunnittelua tukevat kartoitus-, mittaus- ja laskentapalvelut
 • hallinnointia tukevat tarkemittaukset ja -kartoitukset tonteista ja rakennuksista
 • 3D-laserkeilaukset, -pistepilvet ja -mallinnukset
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset sekä dokumentointi
 • massa- ja määrälaskennat, ennakkomäärät
 • rakentamisen aikaiset valvonta- ja tarkemittaukset
 • painumatarkkailut, siirtymätarkkailut, vauriokartoitukset
 • pinta-alojen mittaus ja laskenta SFS 5139 -ohjeiston mukaisesti
 • mittaustöihin liittyvät asiantuntijapalvelut