title image

Mittauspalvelua laadukkaan suunnitelun ja rakentamisen avuksi  vuodesta 1989 alkaen

Haemme kahta mittausalan ammattilaista työskentelemään osaavassa joukossamme pääkaupunkiseudulla.

Heitä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen pekka.kiljunen@mittasuora.fi

Odotamme innolla hakemustasi ja mahdollista yhteistyötämme!

MITTAUS

Tarkkaa ja tehokasta mittauspalvelua suunnittelu-, infrarakennus-, uudisrakennus- ja saneerauskohteissa alan uusinta tekniikkaa käyttäen

KARTOITUS

Tarkan xyz-sijaintitiedon kartoitusta perinteisillä mittaustavoilla, laserkeilaamalla tai UAS-kalustolla sekä kartoituksesta tuotettavat 2D/3D-tulosteet tilaajan tarpeiden mukaisesti

LASKENTA

Tehokkailla ohjelmistoilla luodut infrarakentamisen koneohjausmallit, työsuoritusten toteutumien määrä- ja massalaskennat sekä 3D-toteutumamallit

REFERENSSIT

 • All
Inframittaukset
+
Rakennusmittaukset
+
Kartoitus-, laskenta- ja piirustuspalvelut
+
Saneerausmittaukset
+

KENELLE?

Tarjoamme mittauspalveluja infra- ja rakennusalan suunnittelua,
toteuttamista ja hallinnointia harjoittaville yrityksille ja julkiselle sektorille.

Asiakkaitamme ovat kaikki ne, jotka tarvitsevat tarkkaa x,y,z sijaintikoordinaattitiedon kartoittamista tai paikalleen mittausta tai kartoituksista tuotettuja 2D/3D tulosteita ja mallinnuksia tai määrä-, pinta-ala ja massatietoa oman toimintansa tueksi.

Palvelumme käyttäjä voi olla esim. arkkitehti- tai rakennesuunnittelutoimisto, maanrakennus- tai rakennusyritys, rakennuskohteiden aliurakoitsija tai osatoimittaja, kiinteistön omistaja, rakennuttaja tai isännöitsijä, kiinteistönvälittäjä, julkisen sektorin palvelujen tuottaja jne.

Palvelemme asiakkaitamme vankalla ammattitaidolla ja 30 vuoden kokemuksella.

 • koko projektin elinkaaren mittaiset suunnittelua tukevat kartoitus-, -mittaus- ja laskentapalvelut
 • 3D-laserkeilaukset, -pistepilvet ja -mallinnukset
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset sekä dokumentointi
 • rakennuskartoitukset
 • maastokartoitukset
 • maastomallit
 • suunnittelua tukevat paikan ja korkeusaseman merkinnät maastoon
 • massa- ja määrälaskennat sovellettavan ohjeiston mukaisesti
 • 2D / 3D-tulosteet kaikista kartoituksista halutussa muodossa
 • maanrakentamisen työmaamittaukset puunkaatorajoista valmiiseen pintaan
 • koneohjausmallit ja niiden ylläpito
 • työsuoritusten massalaskennat ja määrälaskennat INFRA RYL –ohjeiston mukaisesti
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset sekä dokumentointi
 • 3D-laserkeilaukset, -pistepilvet ja -mallinnukset
 • pintavaaitukset ja lähtötilanteen kartoitukset
 • rakennuspaikan ja korkeusaseman merkinnät maastoon
 • ennakkomassalaskenta, massatasapainolaskelmat
 • kaivuutöiden mittaukset
 • louhintatöiden mittaukset
 • paalutustöiden mittaukset
 • täyttöjen ja rakennekerrosten merkinnät
 • tunnelimittaukset
 • piha- ja puistorakentamisen mittaukset
 • tie- ja katurakentamisen mittaukset
 • kunnallistekniikan rakentamisen mittaukset; kaapelit, salaojat, viemärit
 • tarkemittaukset toteutuneista rakenteista ja asennuksista, tulosteet halutuissa muodoissa
 • pohjavedentarkkailut
 • painumatarkkailut, siirtymätarkkailut
 • kaikki rakentamisen työmaamittaukset koko rakennusprojektin ajan
 • rakentamisen aikaista suunnittelua tukevat tarkemittaukset ja kartoitukset
 • 3D-laserkeilaukset, -pistepilvet ja -mallinnukset, tulosteet halutuissa muodoissa
 • rakennusteknisten asennusten sijainti- ja merkintämittaukset
 • rakennuspaikan ja ympäristön maasto- ja rakennekartoitukset
 • rakennusten sisäkartoitukset ja rakennekartoitukset
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset sekä dokumentointi
 • työsuoritusten tarke- ja valvontamittaukset, tulosteet halutuissa muodoissa
 • pohjavesitarkkailut
 • painumatarkkailut, siirtymätarkkailut, vauriokartoitukset
 • työsuoritusten massa- ja määrälaskennat, TALO 2000 –ohjeiston mukaisesti
 • toteutuneiden pinta-alojen mittaukset ja laskennat SFS 5139 -standardin mukaisesti
 • rakentamisen työmaamittaukset purkurajoista viimeiseen listaan
 • rakennusteknisten asennusten sijaintimittaukset
 • 3D-laserkeilaukset, -pistepilvet ja -mallinnukset
 • rakentamisen aikaista suunnittelua tukevat tarkemittaukset ja kartoitukset
 • rakennusten sisäkartoitukset ja rakenteiden kartoitukset
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset sekä dokumentointi
 • työsuoritusten tarke- ja valvontamittaukset, tulosteet halutuissa muodoissa
 • painumatarkkailut, siirtymätarkkailut, vauriokartoitukset
 • työsuoritusten massa- ja määrälaskennat, TALO 2000 –ohjeiston mukaisesti
 • toteutuneiden pinta-alojen mittaukset ja laskennat SFS 5139 -ohjeiston mukaisesti
 • koko projektin elinkaaren mittaiset suunnittelua tukevat kartoitus-, mittaus- ja laskentapalvelut
 • hallinnointia tukevat tarkemittaukset ja -kartoitukset tonteista ja rakennuksista
 • 3D-laserkeilaukset, -pistepilvet ja -mallinnukset
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset sekä dokumentointi
 • massa- ja määrälaskennat, ennakkomäärät
 • rakentamisen aikaiset valvonta- ja tarkemittaukset
 • painumatarkkailut, siirtymätarkkailut, vauriokartoitukset
 • pinta-alojen mittaus ja laskenta SFS 5139 -ohjeiston mukaisesti
 • mittaustöihin liittyvät asiantuntijapalvelut