MASSA- JA MÄÄRÄLASKENTAPALVELUT

Suoritamme maankaivuun ja louhintojen massanlaskennat Infra 2015 Määrämittausohjeen mukaisesti tai projektin tarpeesta riippuen.

Kauttamme saatte luotettavat maa-aineskasojen inventointimittaukset.

Betonivalujen ja muiden rakennusosien määrät laskemme nykyaikaisella ohjelmistolla 3D-mallinnusta hyväksikäyttäen.

Kaikki laskennat suoritetaan kohteen edellyttämällä tarkkuudella ja laitteistolla.