PALVELUMME

Olemme toimineet 30-vuoden aikana kymmenien arkkitehti- ja suunnittelutoimistojen, infrarakennus yhtiöiden, uudisrakennus- ja saneerausyhtiöiden yhteistyökumppanina niin pienissä kuin megaluokankin hankkeissa.

Ymmärrämme tarkan sijaintitiedon merkityksen laadukkaalle suunnittelulle ja rakentamiselle ja sitä pystymme myös tuottamaan.

Käsitteet ammattitaito, toimitusvarmuus, asiakaslähtöisyys  ja kustannustehokkuus kuvaavat toimintaamme.

Kokeneet mittaajamme ratkaisevat mittaustarpeesi alan uusinta tekniikkaa hyödyntäen.

Ota rohkeasti yhteyttä, oli tarpeesi pieni tai suuri.

Löydetään yhdessä ratkaisu tarpeeseesi, kun on kysymys mittaus-, kartoitus tai laskentapalveluista!

Tarjoamme mittauspalveluja kaikille tarkkaa sijaintitiedon kartoitusmittausta tai merkitämittausta tarvitseville.

Pitkä kokemuksemme vaativien suunnittelu- ja rakennuskohteiden mittauspalvelujen toimittajana on kehittänyt meistä halutun ja luotetun yhteistyökumppanin rakennusalan toimijoiden keskuudessa. Henkilöstömme vahva ammattitaito yhdistettynä alan uusimman tekniikan hyödyntämiseen luo jatkossakin pohjan onnistuneelle yhteistyölle asiakkaidemme kanssa.

On mittaustarpeesi pieni tai suuri, ota meihin yhteyttä.

Tarjoamme maanrakentajille kaikki työmaan tarvitsemat koneohjaukseen liittyvät palvelut: mallinnamme pintamallit, viivamaiset ja pistemäiset kohteet sekä taustakartat suunnitelmakuvista oikeaan formaattiin ja koordinaattijärjestelmään.

Pidämme huolta siitä, että mallit ovat alati ajantasalla työkoneissa työmaan etenemisen suhteen.

Pitkä kokemus mittausalalta takaa sen, että osaamme ottaa mallien rakentamisessa huomioon juuri sen, mitä koneenkuljettaja tarvitsee. Saamme myös käsiteltyä työkoneilla kartoitetun toteumatiedon laskentaan tai jatkojalostettua luovutusaineistoksi.

Multikopterilla suoritettava ilmakuvaus sopii hyvin työmaan viikoittaiseen dokumentointiin, lähtötietojen hankintaan ja massalaskentaan.

Vaikeapääsyiset paikat kuten vesikatot saadaan mitattua turvallisesti riittävällä tarkkuudella.

Ilmakuvaus suoritetaan nopeasti ja tulokset saadaan yleensä valmiiksi seuraavaksi päiväksi kuvauksesta. Tiedostojen katselu ja jakaminen voidaan haluttaessa tehdä meillä käytössä olevan pilvipalvelun kautta.

 

Kuvauksesta saatavat lopputuotteet:

  • Ortoilmakuva
  • Fotogrammetrinen 3D-pistepilvi
  • 3D-malli
  • Kuvauksesta tehtävät laskennat

Laserkeilauksella saadaan mitattua lähtötiedot suunnittelua varten, ja se sopii myös useisiin rakennusprojektin vaatimiin kartoituksiin ja tarkemittauksiin.  Käytössämme olevat laitteistot ja ohjelmistot mahdollistavat laadukkaan aineiston ja nopean toimituksen. Suoritamme mittaukset asiakkaan toiveiden, sekä työtä koskevien yleisten vaatimusten mukaisesti.

 

Laserkeilauksesta saatavat lopputuotteet:

  • Pistepilvi, valokuvilla värjättynä tai mustavalkoisena
  • Pohjapiirustukset
  • Inventointimalli, olemassa olevan rakennuksen tietomalli
  • 3D-malli
  • Värikartat, laserkeilauksen vertaaminen teoreettiseen suunnitelmaan

Suoritamme maankaivuun ja louhintojen massanlaskennat Infra 2015 Määrämittausohjeen mukaisesti tai projektin tarpeesta riippuen.

Kauttamme saatte luotettavat maa-aineskasojen inventointimittaukset.

Betonivalujen ja muiden rakennusosien määrät laskemme nykyaikaisella ohjelmistolla 3D-mallinnusta hyväksikäyttäen.

Kaikki laskennat suoritetaan kohteen edellyttämällä tarkkuudella ja laitteistolla.

Tarjoamme suunnittelu- ja rakennuskohteiden massa- ja määrälaskentoja asiakaslähtöisesti. Laskennat pohjautuvat aina työn tilaajan ja suorittajan väliseen sopimukseen. Lisäksi laskennassa huomioidaan alan laskentaohjeistot; TALO2000, INFRA RYL yms.

Pitkä kokemuksemme laskentapalveluiden tuottajana on tehnyt meistä luotetun yhteistyökumppanin rakennusalalle. Tiedämme mitä ja miten lasketaan, on kyse sitten maanrakentamisen massalaskennasta tai rakennuksen rakennusteknisten töiden määrälaskennasta.

Tarjoamme myös kiinteistöjen pinta-alojen mittaus- ja laskentapalveluita SFS 5139 -ohjeiston mukaisesti.