LASERKEILAUSPALVELUT

Laserkeilauksella saadaan mitattua lähtötiedot suunnittelua varten, ja se sopii myös useisiin rakennusprojektin vaatimiin kartoituksiin ja tarkemittauksiin.  Käytössämme olevat laitteistot ja ohjelmistot mahdollistavat laadukkaan aineiston ja nopean toimituksen. Suoritamme mittaukset asiakkaan toiveiden, sekä työtä koskevien yleisten vaatimusten mukaisesti.

Laserkeilauksesta saatavat lopputuotteet:

  • Pistepilvi, valokuvilla värjättynä tai mustavalkoisena
  • Pohjapiirustukset
  • Inventointimalli, olemassa olevan rakennuksen tietomalli
  • 3D-malli
  • Värikartat, laserkeilauksen vertaaminen teoreettiseen suunnitelmaan