LAITTEISTO

Laadukkaat mittauslaitteet alan kehityksen kärjestä

Mittauslaitteistot :

– Leica RTC360 laserkeilain
– Leica SS P40 laserkeilain
– Leica MS50 keilaintakymetri
– Leica TS16 sarjan takymetrit
– Leica TS15 sarjan takymetrit
– Leica GS18 T ja GS15 satelliittimittauslaitteet
– Leica DNA03 tarkkavaaituskoje
– DJI Inspire 2 UAV-kopteri ilmakuvaukseen ja -kartoitukseen

Lasermittauslaitteet rakennustöiden työkohdemittauksiin:

Hilti taso- ja linjalaserit
Leica ja Hilti lasermittauslaitteet

Ohjelmistot:

– 3D-Win mittaustiedon tuottamis- ja käsittelyohjelmistot maastomalli- ja
massalaskentasovelluksin
– AutoCad LT suunnittelutiedon käsittely- ja piirustusohjelmat
– Leica Cyclone 3D pistepilvien rekisteröinti-, hallinta- ja mallinnusohjelmisto
– AutoCad Civil 3D mallinnus-, suunnittelu- ja analysointiohjelmisto
– 3DReshaper pistepilviaineistojen mallinnus- ja analysointiohjelmisto