KONEOHJAUSPALVELUT

Tarjoamme maanrakentajille kaikki työmaan tarvitsemat koneohjaukseen liittyvät palvelut: mallinnamme pintamallit, viivamaiset ja pistemäiset kohteet sekä taustakartat suunnitelmakuvista oikeaan formaattiin ja koordinaattijärjestelmään.

Pidämme huolta siitä, että mallit ovat alati ajantasalla työkoneissa työmaan etenemisen suhteen.

Pitkä kokemus mittausalalta takaa sen, että osaamme ottaa mallien rakentamisessa huomioon juuri sen, mitä koneenkuljettaja tarvitsee. Saamme myös käsiteltyä työkoneilla kartoitetun toteumatiedon laskentaan tai jatkojalostettua luovutusaineistoksi.