ILMAKUVAUSPALVELUT

Multikopterilla suoritettava ilmakuvaus sopii hyvin työmaan viikoittaiseen dokumentointiin, lähtötietojen hankintaan ja massalaskentaan.

Vaikeapääsyiset paikat kuten vesikatot saadaan mitattua turvallisesti riittävällä tarkkuudella.

Ilmakuvaus suoritetaan nopeasti ja tulokset saadaan yleensä valmiiksi seuraavaksi päiväksi kuvauksesta. Tiedostojen katselu ja jakaminen voidaan haluttaessa tehdä meillä käytössä olevan pilvipalvelun kautta.

Kuvauksesta saatavat lopputuotteet:

  • Ortoilmakuva
  • Fotogrammetrinen 3D-pistepilvi
  • 3D-malli
  • Kuvauksesta tehtävät laskennat